ARTBIJ vzw

WAARVOOR STAAT VZW ARTBIJ?

Bij ARTBIJ willen we kansen creëren om jongeren zich te laten uitleven op een podium. Niets zo vervelend als grootse plannen waar uiteindelijk niets van terecht komt, zeker voor jonge mensen in volle ontplooiing. Daarom bieden we een solide basis en deskundige begeleiding, bestaande uit mensen uit het professionele circuit en ervaringsdeskundigen. 

De focus ligt vanzelfsprekend op het eindresultaat, maar niet énkel daarop. Ook het proces is belangrijk. Jonge mensen worden gekozen op basis van hun potentieel talent door middel van verschillende auditierondes. Naast ervaren amateurs, willen we zo ook kansen geven aan witte raven of getalenteerde beginnelingen. Een positieve groepssfeer en de deskundige begeleiding brengen de talenten naar een hoger niveau wat voor heel wat deelnemers een unieke ervaring oplevert.

Wie zijn we

Bestuur

Jan Bernolet – voorzitter
Sofie Corteel – secretaris
Maarten Verhaeghen – penningmeester
Tom Vandenbroucke – bestuurder

Leden

Elsbeth Maselis, Els Delang, Fons Vanheertum, Greet Pauwels, Hannes De Kesel, Ine Martens, Joke Opsomer, Joram Demeyer, Natacha Van Nieuwenhove, Pieter Steel, Stephanie Theunissen, Veerle Pinsart en Willem Pauwels.